• گویا مقرر شده به خبرنگار‌ها از واکسن‌های اهدایی ژاپن(آسترازنکا) تزریق بشه
    از دولت و ملت ژاپن ممنون هستیم که بدون هیچ چشم‌داشتی و فقط در راستای اقدام انسان دوستانه به ما و هموطنانمون کمک کردند.
    @japaniniran