• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/05/10 ساعت 20:53

    شما نتایج المپیک رو ببین، اونوقت می‌گن همچین آدم ضعیفی و ناتوانی پرسپولیس رو قهرمان کرده