• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/05/09 ساعت 12:10

    حتی سایپای سقوط کرده هم سابقه دبل قهرمانی داره، اما یک تیم هم هست تو کل تاریخش نتونسته ۲ سال متوالی قهرمان بشه