• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/05/09 ساعت 14:31

    طرح «صیانت ازحقوق کاربران فضای مجازی و …» را بادقت خوانده‌ام. فاجعه عمیق‌تر از آن است که فکرش را بشودکرد.
    نویسنده این طرح از #سعید_امامی که پیش‌نویس طرح قانون مطبوعات را برای مجلس پنجم نوشته‌بود، پیچیده‌تر ‌بوده‌است. درعمل فضای مجازی برای کاربران داخلی بسیار تنگ و محدود خواهدشد.