• احمد کریمی   KarimiPress@

  1400/05/09 ساعت 08:30

  یکسری از #خبرنگار‌ها هر روز توئیت می‌کنند #نه_به_واکسن_رانتی خبرنگاران!
  برای چی نه؟
  یا تو این همه کاری که کردی نمی‌دونی رانت چیه یا فقط دهنتون رو مثل سایر موضوعات باز می‌کنید

  بیمه درمان محشری داریم؟
  خبرنگار حقوق کافی برای پوشش درمان داره؟
  کم ازمون مردن؟