• مرکز نوآوری #آومیک از تیم‌های شتاب‌دهنده کارآفرین و نوآور در حوزه فناوری‌های رسانه و تولید محتوا، برای پذیرش و بهره‌مندی از تسهیلات و استقرار در این مرکز دعوت به‌عمل می‌آورد.
    علاقمندان برای بهره‌مندی از این تسهیلات به آدرس http://satra.ir مراجعه کنند.