• صادق آملی لاریجانی   AmoliLarijaniir@

    1400/05/09 ساعت 11:31

    ما با مسایل بسیار مهمی در شیوه تحقیق علوم حوزوی مواجه هستیم و حوزه‌های علمیه در مسایل نظری و عملی به شدت نیازمند تنقیح مسایل علمی می‌باشند، البته در این خصوص باید به این نکته مهم توجه داشت که اساسا بحث روش تحقیق از یک علم داخل در خود آن علم نیست.