• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1400/05/09 ساعت 11:32

    کاربرها غلط می‌کنن مخالفت می‌کنن.ما باید از حقوقشون باید #صیانت کنیم!
    یه آب‌باریکه ۱۰۰۰ میلیارد تومنی هم هست