• همین چند روز پیش: چرا واکسن نمیارید؟ واکسن بیارید هر چی که شد
    همین امروز: خجالت نمی‌کشید سینوفارم می‌زنید؟ فقط فایزر بیارید

    پ.ن: امان از متخصصان #مجازی