• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/05/09 ساعت 13:45

    امیر سرتیپ حاتمی در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت:

    ۱/با افتتاح این مرکز تخصصی دندانپزشکی به صورت روزانه قادر خواهیم بود ۳۵۰ بیمار را پذیرش و خدمات متنوعی را در حوزه‌های دهان و دندان ارائه نماییم.