• دیشب خواب دیدم شدم سخنگوی دولت،به جای رئیس جمهور نخست وزیر داشتیم.
    نشست خبری بود داشتم در مورد مفاد قرارداد فروش ایران خودرو به جنرال موتورز آمریکا میگفتم و قراداد سرمایه گذاری اکسون موبیل تو عسلویه
    نخست وزیر هم @PedramSoltani۱ بود@alidilmaghanian @shahrooz_khan

    جزو وزرا بودند