• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/05/08 ساعت 21:30

    برابر اعلام کشور ترکیه ۲۰ نقطه از ۷ استان ترکیه در آتش می‌سوزد و جنوب ترکیه در حال مبارزه با شعله‌های آتش است.