• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/05/08 ساعت 17:06

    بعد از اثبات اصل غدیر، باید به‌دنبال گسترش معارف غدیر و ارتقاء درک از امام باشیم.