• روح الله جمعه ای   roohallahj@

    1400/05/08 ساعت 14:10

    با احتساب هیات همراه رییس مجلس به سوریه؛ غیبت حدود ۷۰ نماینده مجلس در بررسی #طرح_صیانت از فضای مجازی معنادار است. آیا مجلس روز چهارشنبه در بررسی یک طرح پر سروصدا و جنجالی شاهد نوعی #آبستراکسیون پنهانی بود؟
    عدم رسمیت جلسه روز چهارشنبه مجلس تقریبا ۱۰ نماینده کم داشت!