• محسن معتمدکیا   motamedkia@

    1400/05/07 ساعت 21:54

    شوخی‌های عبدالله روا را به شخصه دوست دارم اما لازم است کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش توضیح دهند دلیل اعزام مجری یک برنامه طنز به #المپیک چیست؟ خبرنگار یا عکاس شایسته‌تری نبود که مثمرثمرتر باشد؟ عملکرد یک هفته‌ای او در قرنطینه‌‌ی توکیو چه بوده؟