• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1400/05/07 ساعت 12:56

    در وضعیت اسفناک اقتصادی کشور، #مجلس_انقلابی ، #طرح_صیانت_از_حقوق_کاربران را بدون توجه به آثار گسترده زیانبارش در معیشت میلیون‌ها ایرانی، صرفه با هدف یکدست سازی فضای اظهارنظر در کشور به جریان انداخته است.
    ادعاهای مردم خواهانه انقلابیون جوان، بیش از هر زمانی غیر قابل باور می‌نماید.