• روح الله جمعه ای   roohallahj@

    1400/05/07 ساعت 11:32

    اولویت در صیانت از کاربران، حفاظت از آرامش فکری شهروندان و ایجاد امنیت روانی برای جامعه است. بهترین تصمیم یا قانون اگر متضمن اقناع افکار عمومی نباشد مغایر با روح و ماهیت صیانت از حقوق مردم است. هر تصمیم یا قانونی باید منطبق با #حق_الناس باشد.
    #طرح_صیانت