• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1400/05/07 ساعت 01:41

    شاید ناکام اصلی انتخاب مسکوت حسن هاشمی به این سمت @tehrannsr باشد که پس از شکست در معرفی @AzadMaroufi به عنوان نماینده خود به ریاست جمهوری و به تاخیر افتادن #الکامپ حالا ناگزیر به بایکوت شورای مرکزی و شاید یک‌ نبرد کشدار است.
    منتظر اخبار بیشتر روی سایت #پیوست باشید.