• #غدیر_روزتکمیل_دین به عنوان بزرگترین عید شیعیان فرصت خوبی است تا فکر کنیم چه بلایی بر سرنخبگان جامعه آمد، که اولین‌های بیعت با ولی امر در #غدیر_خم، چهل سال بعد، اولین‌های ایستادن روبروی ولی زمان خود در کربلا شدند! تا یادمان باشد انقلابی بودن شرط نیست، انقلابی ماندن اصل است!