• مسعود عابدی   masoudabedi16@

    1400/05/06 ساعت 15:23

    به عنوان یه آدم انقلابی اینو میگم که اگه یه کارگروه بلندپایه، خوشفکر و کاربلد تشکیل بشه برای تضعیف نظام و افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت، در این برهه چنین تصمیماتی به عقل و ذهنشون نمیرسه.بدونید که این اسمش صیانت نیست، ضربه به نظام و انقلابه.
    تو بزن، تبر بزن
    #طرح_صیانت_فضای_مجازی