• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/05/06 ساعت 19:54

    همه‌ی عمرم از آدم‌های متوهم و تفاسیر توهم‌آلود از پدیده‌ها فاصله گرفتم اما هر چی فکر می‌کنم، علم کردن طرح شات‌داون اینترنت توی این شرایط ملتهب اجتماعی، انباشت نارضایتی اقتصادی و پشت‌بند ماجرای خوزستان، حتی با اصولگرایانه‌ترین نگاه ممکن، برام قابل هضم نیست.
    #طرح_صیانت