• هادی طحان نظیف   tahan_nazif@

    1400/05/06 ساعت 20:22

    دیروز و امروز(۵ و ۶ مرداد ۱۴۰۰) شورای نگهبان در نوبت صبح و عصر ۴ جلسه برگزار کرد و به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رسیدگی شد.
    با اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس، بسیاری از ابهامات و ایرادات رفع شده بود اما برخی از آنها همچنان باقی بود که این موارد به مجلس ارسال خواهد شد.