• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1400/05/06 ساعت 18:58

    حداقل۳ قراره روی زندگی و کار ملت آزمایش کنن تا نقاط قوت و ضعفش مشخص بشه!یکسال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون هر پلتفرم خارجی اثرگذار که نماینده نداشته باشه باید فیلتر بشه یا این قدر پهنای باندش کم میشه که هیچ کار نشه باهاش کرد. هر کی هم مخالفت کنه دنبال جوسازی و تخریب هستش.