• سلب آزادی وایجاد بحران برای میلیونها کاربر و بی توجهی به معیشت آنها به نام
    #طرح_صیانت_از_فضای_مجازی!
    جدال و ستیز و کمبود امکانات مادى در جامعه یکی از عوامل جدی واگرایی است
    رشد و تعالى هر نظام اجتماعى در پرتو همبستگى اجتماعى و مشارکت عمومى است نه«#بگیر_و_ببند» #مردم را تحریک نکنید