• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1400/05/06 ساعت 11:35

    نماینده‌های حامی طرح این چند روز بارها گفتن تا جایگزین نداشته باشیم فیلترینگ در کار نیست.از مدتها قبل اما برای جایگزین‌ها برنامه‌ریزی شده تا با تصویب طرح مرحله بعد شروع بشه.#طرح_صیانت قدم اول به حساب میاد. مومن نسب و دوستانش در«جبهه انقلاب اسلامی» جزء تیم کارشناسی تدوین طرح بودن.