• من هم با #وزیر_بهداشت موافق هستم. بنده‌ی خدا راست گفته.نه تنها دنیا که همه ایرانیان نیز از وضعیت مهار #کرونا در ایران در حیرت هستند.!!!
    با حضور شما در وزارتخانه یقینا امواج کرونا مارا خواهد بلعید. خواهشا بفرمایید دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا شما ناراضی باشید.