• سعید ساداتی   saied_sadati@

  1400/05/06 ساعت 22:20

  شاه بیت غدیر این است: «به آنهایی که جلوتر رفته‌اند بگویید برگردند و منتظر بمانید آنهایی که عقب مانده‌اند برسند»

  این شاه بیت یعنی نه افراط و نه تفریط
  نه جلوتر از ولی و نه عقب‌تر

  جا پای امامت بگذار تا رستگار شوید

  عیدتون مبارک