• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1400/05/06 ساعت 14:14

    #طرح_صیانت قدم اول است. برای اینکه مسیر را بدانید این مصاحبه سه سال قبل ما با دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره طرح راه‌اندازی #اینترنت ۳ و احراز هویت همه کاربران را بخوانید.
    http://yun.ir/h۰ndee