• کاخ موزه نیاوران   niavaran_mu@

    1400/05/06 ساعت 19:30

    در بازدید دکتر علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در پایتخت و آیکاوا کازوتوشی سفیر ژاپن در ایران از پایگاه واکسیناسیون مستقر در مجموعه نیاوران، سفیر ژاپن از محل تزریق واکسن‌های اهدایی دولت این کشور به ایران و روند واکسیناسیون افراد با واکسن آسترازنکا ژاپن بازدید کرد.