• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

    1400/05/06 ساعت 20:52

    پیشنهاد میکنم همه نمایندگان و مسئولان حامی این طرح از خودشون شروع کنن و از همین امروز از‌ کلیه شبکه هایی اجتماعی ای که بهش انتقاد دارند، خارج بشن ….

    #طرح_صیانت