• آریا جعفری   Aryakayak@

    1400/05/06 ساعت 04:59

    با روند پرشتاب بیماری در استان اصفهان احتمالا تا ۷روز آینده رکورد بیماران بستری در روز و مجموع بیماران بستری در بیمارستان‌ها شکسته خواهد شد، همچنین آستانه تابآوری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳ هزار بیمار است و بعد از آن حتی ارائه خدمات به بیماران کووید مختل می‌شود./۳