• فراز‌های شنیدنی از نامه حضرت امیر(ع) به جناب مالک اشتر در خصوص #جمهوریت

    رضایت مردم است که کشور را پیش می‌برد نه رضایت خواص.

    پشتیبان دین، توده‌های مردم‌اند نه خواص.