• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/05/06 ساعت 12:00

    این‌که غدیر عیدالله‌الأکبر می‌شود به این خاطر است که مائده‌ی ولایت در آن نازل شده است.
    اگر نزول یک مائده‌ی آسمانی برای تمام امت حضرت عیسی مبدأ عید می‌شود، باید نزول این مائده‌ی آسمانی، یعنی حقیقت ولایت، برای تمام انبیاء عید باشد.