• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1400/05/06 ساعت 02:08

  از تو خالی مانده‌ام، یک دم به آغوشم بکش
  جام خالی از می‌ناب عاقبت خواهد شکست

  ناخدای عشق سکان گیر و بر ساحل رسان
  کشتی چشمان من درگیر طوفان هر شب است

  #بداهه #بیخوابی