• گفت‌و‌گوی تفصیلی بورس ۲۴ با بالاترین مقام نظارتی بازار سهام

    دهنوی : بخشی از نامه هایی که درباره دفاع از بورس نوشتم محرمانه بود و رسانه‌ای نشد؛ واهمه‌ای از این نامه نگاری‌ها نداشتم

    http://bourse۲۴.ir/articles/۲۶۶۵۹