• بابابزرگ اصلا از داستان بافتن خسته نمی‌شود. همیشه یک قطار پر از قصه توی دهانش می‌چرخد. یک روز یوئر پرسید تا حالا شده که از حرف زدن خسته شده باشی؟
    بابابزرگ جواب داد: «داستان‌های من مثل مرهمی است که درد آدم‌های هوتانگ کوچک را کم می‌کند.»

    از #کتاب کوچه‌های شهر شگفتی
    #کتاب_کودک