• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1400/05/05 ساعت 09:58

    سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: بر اساس #طرح_صیانت تا زمانی که مشابه ایرانی نساختیم ما اجازه نمی‌دهیم تو این طرح‌مون فیلتر بشود اینستا،توئیتر و تلگرام
    حاج آقا می‌دونی توئیتر و تلگرام چند ساله فیلتر هستن ؟ جایگزین هم کمیسیون مصوب می‌کنه میگه ذره‌بین جایگزین گوگل،روبینو جایگزین اینستا