• راست میگه واقعا! در چند ماه اول کرونا خودم رو کشتم از بس باواسطه و بی‌واسطه با نمایندگان #مجلس طرح الزامی کردن ماسک در اماکن عمومی رو پیگیری کردم. همه انقلت‌ها رو هم پاسخ دادم.
    اما اصلا گوششون بدهکار نبود.سرگرم بذرپاش، قیر،دناپلاس، بهانه‌جویی برای در رفتن از #شفافیت آرا … بودن