• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/05/04 ساعت 15:10

    یکی از مسائلی که در تامین این تعداد مسکن وجود دارد زمان ، قیمت و کیفیت مسکن هایی است که در کشور تولید می‌شود با توجه به رویکرد فناورانه‌های که وزارت دفاع در موضوعات. مختلف دارد در بحث ساخت مسکن نیز تلاش کردیم یک کار جدیدی را برای نیروهای مسلح و کشور عزیزمان انجام دهیم.