• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/05/04 ساعت 15:10

    با اشاره به همکاری وزارت دفاع و وزارت مسکن و شهرسازی در در عرصه ساخت مسکن و اجرایی کردن طرح ملی صنعتی‌سازی مسکن، این پروژه کار مشترک است و حتما هر جا که مد نظر وزارت مسکن باشد ما آماده همکاری و اجرای این پروژه هستیم.