• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/05/04 ساعت 15:10

    همانطور که مستحضر هستید وزارت دفاع کارهای مختلفی را برای نیروهای مسلح انجام می‌دهد که از جمله آن‌ها می‌توان به تجهیز دفاعی نیروهای مسلح اشاره کرد.