• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1400/05/04 ساعت 19:32

    اعلام «خارج شدن از دستور» از سه هفته پیش تا حالا فقط بازی روانی برای خریدن زمان برای کم شدن شدت مخالفت‌هاس. قرار بوده بی سر و صدا تصویب بشه!