• محمد نوری‌ فر   noorifar1@

    1400/05/03 ساعت 15:13

    رسول خادم: مدالتان را به مردم خوزستان و سیستان و بلوچستان هدیه کنید. آنگاه که با پول همین مردم به بزرگی می‌رسیم و دردها و رنج‌های آنها را در امور جاری‌شان شاهد هستیم، هدیه دادن مدال المپیک به این هموطنان رنج کشیده، کمترین حق آنان است و در عین حال التیامی دلنشین از سوی فرزندانشان