• کاخ موزه نیاوران   niavaran_mu@

    1400/05/03 ساعت 15:57

    نقاشی قهوه‌خانه‌ای مکتبی از نقاشی روایی‌است که اواخر دوره قاجار با موضوعات رزمی، بزمی و مذهبی در قهوه‌خانه‌ها شکل گرفت. حسین دستخوش همدانی از سن ۱۶ سالگی نزد محمد مدبر به کار نقاشی قهوه‌خانه‌ای پرداخت. این اثر از همدانی در کاخ‌موزه صاحبقرانیه نگهداری می‌شود.
    #نقاشی_قهوه_خانه_ای