• ایمان فرزین   iman_farzin@

    1400/05/02 ساعت 12:19

    باوجود اینکه فکر میکردم المپیک توکیو بدلیل بدون تماشاگر بودن و محدودیت‌های به شدت سختگیرانه، مزخرف‌ترین #المپیک خواهد بود؛ اما از اینکه در توکیو نیستم اصلا احساس خوبی ندارم. حقیقت را البته باید پذیرفت. باید آماده شد برای پاریس ۲۰۲۴