• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/05/02 ساعت 12:53

    کسب مدال تاریخ ساز #جواد_فروغی که هم برای نخستین بار است و هم رکورد جهان را جا به جا کرده و البته موجب شادی و مباهات مردم ایران شده، شایسته تبریک و قدردانی است.