• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/05/02 ساعت 22:43

    اشک‌های شوق باورپذیرند، یک بغض فروخورده که با پیروزی همراه شده، یک فتح در عین ناباوری، یک سربلندی در برابر آنهایی که سرافکنده می‌خواستندت، از اشک‌های حمید استیلی تا نجمه خدمتی
    #جواد_فروغی