• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

  1400/05/01 ساعت 16:19

  پلیس فدرال، FBI ، پس این چرا P نداره پس؟
  چون اساسا پلیس نیست، مخفف اداره (دفتر) تحقیقات فدرال
  Federal Bureau of Investigation
  زیر نظر وزارت دادگستری است
  ساده‌اش اینکه همون CIA در عرصه داخلیست، قدرت اجرایی هم داره