• کلیشه شده،اما مشکلات از جمله بحران #خوزستان از فقدان سیستماتیک #شایسته‌سالاری است.
    طرف لیاقت،انگیزه و دلسوزی برای اون منصب نداره. کوتوله‌تر از خودش رو به خدمت میگیره؛میدونه توپ تکونش نمیده؛ راز موفقیتش اینه که کار خاصی نکنه، بزرگترش رو راضی نگه داره و دشمن باندش رو قلع‌وقم کنه.