• باغ کتاب تهران   baghe_ketab@

    1400/05/01 ساعت 19:57

    «مطالعه بهترین نوع سرگرمی است. حتی وقتی کلمات با هم ترکیب می‌شوند، رنگ و بویی جادویی به خود می‌گیرند و دریچه‌ای می‌شوند برای زندگی کردن تجربیات دیگر …»
    ماریو بارگاس یوسا، نویسنده‌ی بزرگ پرویی

    فروشگاه آنلاین #باغ_کتاب: http://shop.bagheketab.com